MON - Zachowajmy w pamięci

„Fort III Pomiechówek – zapalmy ZNICZ w PAMIĘCI”, a w tym:

konkurs dla dzieci i młodzieży, rodzinna wycieczka do Pomiechówka, uroczysta gala połączona z Koncertem Okolicznościowym.

MON - Zachowajmy w pamięci.

O projekcie „Zachowajmy w pamięci"

Organizatorem konkursu grantowego „Zachowajmy w pamięci” jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem konkursu jest realizację zadań publicznych m.in. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, propagowanie i upowszechnianie wartości historyczno-kulturowych i krajobrazowo-przestrzennych.

Fundacja Green Island otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Fort III Pomiechówek – Zapalmy ZNICZ w PAMIĘCI”, a w tym konkursu dal dzieci i młodzieży z dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Założenia są proste – pielęgnowanie POLSKOŚCI w ŚWIADOMOŚCI młodzieży.

Głównym celem projektu jest aktywizacja grup społecznych, dzieci i młodzieży a także ich rodzin w zakresie znajomości prawdy historycznej. Umiejętność geolokalizacji prawdziwych elementów historii w współczesnym świecie oraz zdefiniowanie prawdy historycznej. Projekt wywoła dyskusję w rodzinnym gronie oraz lokalnych społecznościach.

Konkurs składa się z trzech etapów. Uczeń w ramach pierwszego etapu ma za zadanie pozyskać wiedzę historyczną na temat Fortu III Pomiechówek i poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań związanych z historią i wydarzeniami jakie miały miejsce w tym obiekcie historycznym. Drugim etapem konkursu jest napisanie pracy pisemnej w formie przemówienia w którym zawrze opis co najmniej jednego z wydarzeń, które miały miejsce w Forcie III Pomiechówek, zdefiniuje pojęcie prawdy historycznej i dezinformacji historycznej, a także zastanowi się i rozważy, czy przekazywanie prawdy historycznej, może zapobiec analogicznym wydarzeniom w przyszłości. Inspiracją mają być słowa: "Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem".  Jan Paweł II (Przemówienie, ONZ, 1995 r.). W trzecim etapie uczestnik zaprasza rodziców, opiekunów na wycieczkę weekendową do Pomiechówka, zapala znicz na dowolnym grobie lub miejscu upamiętniającym ofiary. Wykonuje fotografię dowolnego miejsca w Forcie III Pomiechówek i wraz z krótkim opisem miejsca, które przedstawia fotografia i przesyła na konkurs. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody o wartości:

 I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 800 zł

III miejsce – 600 zł.

 

Całość konkursu odbędzie się na IPK-Interentowej Platformie Konkursowej wybieramwiedze.pl, gdzie:

  • przewidziany termin rejestracji i zgłoszeń do konkursu to 1-30 wrzesień 2022 rok.
  • przewidziany termin pisania prac konkursowych to 1-31 październik 2022 rok.
  • przewidziany termin ogłoszenie wyników do 15 grudnia 2022 roku.

Proste założenia a potrzeby społeczne.

Projekt: „Fort III Pomiechówek – zapalmy ZNICZ w PAMIĘCI” jest kierowany szczególnie do dzieci i młodzieży klas VI, VII, VIII z 22 publicznych szkół podstawowych w m. st. Warszawa w dzielnicy Białołęka. Wybór grupy docelowej nie jest przypadkowy. Dzielnica ta ma dobrą komunikację z Pomiechówkiem (to tylko 30 minut autobusem R90), ponadto Białołęka jest dzielnicą, w której duża grupa mieszkańców przyjechała do stolicy w poszukiwaniu pracy, a ich korzenie są w różnych, czasem bardzo odległych miejscach Polski. Udział w konkursie to nie tylko aktywność dzieci i młodzieży, to również aktywizacja ich rodziców i opiekunów do budowania tożsamości związanej z miejscem i regionem, w którym pracują, w którym ich dzieci uczęszczają do szkoły. Rozmowy inspirowane pytaniami dzieci i młodzieży, biorącymi udział w konkursie wywołają dyskusję w gronie najbliższych, a dzięki takim aktywnym rozmowom, - wydarzenia jakie miały miejsce w Forcie III Pomiechówek - zapalą “znicz pamięci” w pamięci młodych ludzi.

„Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko  razem".

(Jan Paweł II (Przemówienie, ONZ, 1995 r.).

Konkurs - dlaczego brać udział?

contract (1)

Konkurs prowadzony drogą elektroniczną w którym możesz brać udział nie wychodząc z domu.

school (3)

Nagrody dla 3 najlepszych prac o wartości:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 800 zł

III miejsce – 600 zł

book (2)

Prawda historyczna jest tylko jedna, poznaj ją i przekaż innym, nie daj się pokonać dezinformacji.

Fort III Pomiechówek - Zapalmy ZNICZ w PAMIĘCI

cyfrowy album nagrodzonych prac

O wynikach projektu „Zachowajmy w pamięci"

Czy cel projektu został spełniony?

Czy młodzi ludzie zachowają w pamięci wydarzenia tamtych dni?

Czy znicz w pamięci został zapalony?

Na te i na inne pytania każdy może odpowiedzieć sobie sam czytając najlepsze prace.

My organizatorzy podczas Uroczystej Gali Rozdania Nagród - podczas przemówień młodzieży - byliśmy poruszeni:

  • dojrzałością dobranych słów
  • wrażliwością na krzywdę
  • trafną oceną wydarzeń historycznych w odniesieniu do współczesnych wydarzeń.

Niejednokrotnie łza zakręciła się w oku. Chcemy aby każdy miał możliwość zapoznania się z pracami młodzieży, przedstawiamy Państwu

Cyfrowy Album Nagrodzonych Prac pt. „Fort III Pomiechówek – Zapalmy ZNICZ w PAMIĘCI”

GALA ROZDANIA NAGRÓD