Lider Przyjaznej Rekrutacji 2021

Projekt promujący szkoły ponadpodstawowe, które poprzez portal wybieramszkole.pl szeroko otwierają drzwi do swojej placówki i są gotowe ułatwić młodym ludziom dokonanie właściwego wyboru szkoły średniej.

O projekcie Lider Przyjaznej Rekrutacji 2021.

Jako rodzice nastoletnich dzieci, uczniów szkół podstawowych oraz średnich doskonale wiemy jak trudno naszym dzieciom podjąć właściwą decyzję co do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Z drugiej strony wiemy również doskonale, że szkoły działając w edukacji zdalnej mają problem ze skutecznym informowaniem o zaletach swojej placówki. Okoliczności w których obecnie funkcjonujemy nie sprzyjają prowadzeniu dni otwartych na terenie Liceów Ogólnokształcących, Techników i Szkół Branżowych. Znaleźliśmy rozwiązanie :). W ramach akcji “Otwieramy portal - Szkoła dla Ucznia” fundacja “Green Island” zaprosiła do aktywnego działania na portalu www.wybieramszkole.pl WSZYSTKIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE w całej Polsce !

 

Cel jest prosty – przyjazna REKRUTACJA.

Projekt o ogólnopolskim zasięgu jest prowadzony wyłącznie na portalu www.wybieramszkole.pl
Termin, w którym szkoła może zdobyć tytuł “Lidera Przyjaznej Rekrutacji 2021” to okres od 10 do 24 maja 2021 roku. Przyznanie tytułu: Lider Przyjaznej Rekrutacji 2021, to nie tylko ogólnopolskie wyróżnienie dla szkoły, ale także możliwość bezpłatnej reklamy w ogólnopolskiej kampanii reklamowej portalu www.wybieramszkole.pl w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Do projektu zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, w tym Licea Ogólnokształcące, Technika i Szkoły Branżowe, które zamieszczą na portalu internetowym www.wybieramszkole.pl podstawową ofertę edukacyjną na rok 2021/2022 oraz opracują “Wizytówkę Szkoły - Wirtualny Dzień Otwarty” na tym portalu.

Przedmiotem oceny w ramach projektu jest umieszczenie na portalu www.wybieramszkole.pl

 • Podstawowej Oferty Edukacyjnej
 • Wizytówki Szkoły - Wirtualnego Dnia Otwartego.

 

Kryterium oceny umieszczenia Podstawowej Oferty Edukacyjnej - jest kompletność informacji charakteryzujących poszczególne klasy/oddziały planowane do uruchomienia na rok szkolny 2021/2022
w tym:

 • nazwa oddziału, symbol lub typ oddziału,
 • ilości przewidywanych miejsc w oddziale,
 • przedmioty rozszerzone,
 • języki nauczane,
 • dodatkowe przedmioty nauczane,
 • dodatkowe informacje na temat oddziału,
 • dodatkowe obowiązkowe sprawdziany podczas rekrutacji,
 • 4 przedmiotów, z których wyniki ze świadectwa 8-klasisty będą punktowane podczas rekrutacji do konkretnego oddziału,
 • minimalna liczba punktów jaka została uzyskana podczas rekrutacji do takiego samego lub podobnego oddziału w wyniku rekrutacji z roku poprzedniego.

 

Kryterium oceny umieszczenia Wizytówki Szkoły - Wirtualnego Dnia Otwartego są umieszczone informacje tekstowe i graficzne dotyczące szkoły, w tym między innymi:

 • Motto szkoły,
 • List dyrektora szkoły do kandydatów,
 • 3 powody, dla których warto się uczyć w tej placówce,
 • Poznaj szkołę - informację na temat dostępności oraz infrastruktury szkoły w zakresie przyjmowania uczniów z niepełnosprawnościami,
 • 8 zdjęć szkoły obrazujących warunki lokalowe wewnątrz szkoły, m.in.: sale lekcyjne, szatnia, pracownie, miejsce wypoczynku, sala gimnastyczna, inne.
 • Dojazd do szkoły, środki komunikacji, dostępność parkingu, strefa parkingu miejskiego płatna /bezpłatna.
  • Bezpieczeństwo w szkole.
  • Bezpieczeństwo medyczne.
  • Dodatkowe aktywności.
  • Co i gdzie można zjeść.
  • Narzędzia wykorzystywane do pracy zdalnej.

 

Już 26 maja 2021 roku Twoja Szkoła może zostać
Liderem Przyjaznej Rekrutacji 2021

Co szkoła zyska biorąc udział w projekcie?

contract (1)

włączając KOMUNIKATOR uzyska bezpośredni kontakt z kandydatami, a udzielając odpowiedzi na pytania buduje pozytywne relacje zarówno z uczniami jak i ich rodzicami

school (3)

uzupełniając WIZYTÓWKĘ, przekaże wszystko to, co oprócz nauki w szkole jest ważne aby uczeń rozwijał swoje pasje i czuł się w szkole dobrze - czyli zaprezentuje misję szkoły

book (2)

umieszczając OFERTĘ pokaże nowe perspektywy nauki wybranych przedmiotów rozszerzonych, zdobycia interesującego zawodu, czy też udziału w interesujących zajęciach dodatkowych