Fundacja Green Island

W dniu 26 marca 2024 r. doszło do otwarcia likwidacji Fundacji na Rzecz Redukcji Wykluczenia Społecznego „Green Island” w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693357, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 kwietnia 2024 r. wydanego w sprawie sygn. WA.XII NS-REJ.KRS/019792/24/058

Likwidatorem Fundacji na Rzecz Redukcji Wykluczenia Społecznego „Green Island” w likwidacji został wyznaczony Pan Adolf Jankowski (adres do doręczeń: Al. "Solidarności" 75 lok. 9 (klatka A, piętro 1), 00‐090 Warszawa, adres e-mail: adolf_jankowski@o2.pl

Wzywa się ewentualnych wierzycieli, aby zgłaszali swoje roszczenia wobec Fundacji na Rzecz Redukcji Wykluczenia Społecznego „Green Island” w likwidacji w terminie 30 dni od momentu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 22 maja 2024 r. włącznie, na adres mailowy likwidatora Fundacji : adolf_jankowski@o2.pl, lub w formie pisemnej na adres likwidatora: Adolf Jankowski, 00-090 Warszawa, Aleja „Solidarności” 75 lok. 9.

 

Ułatwiamy młodym ludziom podejmować wybory – dobre, świadome, ale przede wszystkim – własne!

Pomagamy w wyborze szkół, kursów, konkursów, sposobów pozyskiwania wiedzy i umiejętności. Z pomocą użytecznych społecznie portali zapobiegamy wykluczeniu i dezinformacji, edukujemy w zakresie komunikacji cyfrowej.

office-1209640_1280-min

Innowacyjna cyfryzacja

Tworzymy cyfrowe narzędzia ułatwiające młodym ludziom dostęp do sprawdzonych i aktualnych informacji, które pomogą w dokonywaniu świadomych i dobrych wyborów. Projektujemy zarządzanie informacją, tak, aby korzystanie z niej było nie tylko proste i intuicyjne, lecz także jak najbardziej produktywne.

Może się wydawać, że inicjatywa tego typu, w dobie powszechnego dostępu do informacji w internecie, nie ma racji bytu. Jednak w większości informacje zawarte w wirtualnej rzeczywistości są nie tylko nieaktualne i niezbyt rzetelne, ale także pozbawione skorelowanych z nimi narzędzi umożliwiających efektywne ich wykorzystanie.

Bywa, że ciekawe inicjatywy, w tym realizowane ze środków Unii Europejskiej są zawieszone w przestrzeni wirtualnej jak statki widma, które załoga opuściła dwa, pięć, czy dziesięć lat temu, i które już dawno osiadły na mieliźnie informacyjnej.

My, na nasze internetowe działania społeczne patrzymy długofalowo. Zamierzamy współpracować z naszymi użytkownikami, słuchać ich sugestii i wdrażać ich pomysły, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego.

Wiedza i doświadczenie życiowe.

Jesteśmy rodzicami, których łączy nie tylko praca, ale przede wszystkim przyjaźń. Na co dzień w pracy zajmujemy się zagadnieniami BIGDATA w obszarze Infrastruktury Danych Przestrzennych. W domach jesteśmy po prostu rodzicami nastoletnich dzieci.

Od dłuższego czasu w naszych rozmowach poruszaliśmy temat konieczności dokonywania wyborów przez nastolatków. Młodzież, która stoi u progu dojrzałości powinna je dokonywać świadomie. To już nie RODZIC jak w przypadku 6-latka podejmuje decyzję, to młody człowiek - NASTOLATEK dokonuje codziennie wyborów, tych małych i tych dużych, tych nieistotnych i tych znaczących. To te WYBORY, a właściwie ich możliwość tworzą jego przyszłość.

priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash (2)-min

Do kogo chcemy dotrzeć?

reading-group

Każdy nastolatek, który podejmuje swoje pierwsze poważne decyzje życiowe na progu dorosłości.

reader

Każdy, kto uważa, że ważne decyzje powinny być poprzedzone analizą sytuacji opartą o aktualną i rzetelną informację.    

conversation (1)

Każdy, kto może być zagrożony wykluczeniem informacyjnym lub po prostu dezinformacją.

Realizowane projekty

Podstawowym celem fundacji jest zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu społeczeństwa. Tworzymy użyteczne społecznie portale wspierające dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji.

Pierwszym portalem, który powstał na skutek naszych działań jest www.wybieramszkole.pl – pierwsza w Polsce spersonalizowana wyszukiwarka szkół średnich dla m.st. Warszawy. Narzędzie dla uczniów szkół podstawowych przygotowujących się do wyboru szkoły. Dostępne tam dane są na najwyższym możliwym poziomie aktualności. Funkcjonalność portalu jest duża - zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po: typie szkoły, lokalizacji, rankingach, przedmiotach rozszerzonych, dniach otwartych. Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

W planach mamy budowę kolejnych narzędzi ułatwiających dostęp do informacji i podejmowanie dobrych wyborów młodemu, wkraczającemu w dorosłość pokoleniu, ale nie tylko!

brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash (1)-min